Správa nemovitosti

 • Vedení předpisu a plateb
 • Roční vyúčtování zálohově hrazených plateb
 • Vedení účetnictví
 • Provoz a údržba budov
 • Zajištění smluv s Českou poštou (SIPO, poukázky B atd.)

Vedení předpisu a plateb

 • Evidence předpisu zálohově hrazených plateb ( zpracování evidenčních a výpočtových listů bytových a nebytových jednotek)
 • Úpravy výše zálohově hrazených plateb ( návrhy a zpracování výše zálohově hrazených služeb podle aktuální ceny služeb a médií nebo podle požadavku zákazníka)
 • Sledování příchozích a odchozích plateb
 • Upomínkové řízení v případě pohledávek

Roční vyúčtování zálohově hrazených

 • Zpracování nákladů pro roční vyúčtování zálohově hrazených plateb
 • Individuální rozúčtování dle platných předpisů
 • Zajištění výběru nedoplatků a výplaty přeplatků

Vedení účetnictví

 • Vedení účetnictví nebo daňové evidence
 • Zpracování pravidelných přehledů
 • Zpracování daňového přiznání
 • Vedení mzdové agendy
 • Zajištění úvěru

Provoz a údržba budov

 • Zajištění rozsáhlých i drobných oprav v domě
 • Zajištění havarijního dispečinku
 • Zajištění úklidu v domě a okolí
 • Zajištění pravidelných revizí
 • Sjednání pojištění nemovitosti
 • Zajištění smluvních vztahů s dodavateli