Výstavba pozemních staveb, provozoven, bytových a rodinných domů

 • provádíme veškeré stavební práce při novostavbách včetně zajištění inženýrské činnosti a stavebního dozoru
 • možnost výběru domu z nejnovějšího katalogu aktuálního roku nebo dle přání klienta

Projekční činnost

Projektová dokumentace pozemních staveb:
 • geodetické práce
 • studie
 • dokumentace pro územní řízení
 • dokumentace pro stavební povolení
 • prováděcí dokumentace
 • dokumentace skutečného provedení
 • autorský dozor
 • zajištění podkladů pro kolaudaci stavby

Rozsáhlé i drobné opravy nemovitostí

Naše společnost disponuje dostatečnou kapacitou všech stavebních profesí a kvalitním technicko inženýrským zabezpečením staveb. Při své činnosti používáme pouze kvalitní materiály a osvědčené technologické postupy renomovaných výrobců.

Rekonstrukce a výstavby nových kotelen

 • rekonstrukce stávajících kotelen, přechod na nejmodernější technologie (plynofikace apod.)
 • výstavba zcela nových kotelen v domech bez vytápění
 • osamostatnění v případě společného vytápění několika domů

Přeprava materiálu do 1,5t

 • zajišťujeme přepravu našimi vozy po celé ČR i do zahraničí
 • záruka včasného doručení
 • odvoz suti a netříděného odpadu